فــــــقــــــر و فــــــنــــــا

سرگذشت زندگی امامان, عارفان و صالحان

شيخ شهاب الدين عمر سهروردي

شيخ شهاب الدين عمر سهروردي 

شيخ شهاب الدين ابوحفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عمويه بکري عارف بزرگوار ايراني در سال 539 هجري در شهرک سهرورد، زادگاه شيخ شهاب شهاب الدين يحيي سهروردي (شيخ اشراق)، چشم بجهان گشود. وي مرشد شيخ سعدي شيرازي شاعر بزرگ ايراني و برادرزاده ابوالنجيب عبدالقادر سهروردي عارف معروف قرن پنجم هجري است که نسبت تعليم او به احمد غزالي ميرسد. شهاب الدين عمر سهروردي براي فراگرفتن علوم ظاهري از زنجان به بغداد رفت و به عنايت و تربيت عموي خود ابوالنجيب عبدالقاهر بن عبدالله در مراتب کمال ظاهر و باطن از بزرگان زمان خود گرديد.

شيخ شهاب الدين در فقه و حديث شاگرد عمويش ابوالنجيب و (ابي زرعه مقدسي) بوده است و روايت حديث از آن دو ميکند. ابن نجار و ابوالعباس ابرقوهي و ديگر روات ازو نقل حديث مي کنند.  انتساب وي در تصوف به عمويش ابوالنجيب سهروردي بوده و در صحبت شيخ عبدالقادر گيلاني نيز روزگار گذرانده است. خرقه تصوف و اجازه ارشاد از عموي خود دارد و دو سلسله معروف (سهرورديه) و (پير جماليه) به وي پيوند و بستگي دارد.

وي عارف و عابد بوده و هر سال به زيارت مکه و مدينه ميرفته است، و آنقدر احترام داشته است که در سفر حج سال 628 هجري گروهي انبوه از مردم عراق در موکب او به زيارت خدا رفته اند. 

احتمال داده ميشود که با بزرگان و ابدال راه حق مدتي در عبادان (آبادان) گذرانده باشد و در ملاطيه بين او و شيخ نجم الدين رازي اتفاق ملاقات افتاده است. در بغداد به وعظ و ارشاد مردم پرداخته و (الناصرالدين الله) وي را بر تمام شيوخ بغداد مقدم داشته و شيخ الشيوخ بغداد بوده است.

در آخر با همه بزرگي و احترام و مرجعيتي که داشت، چون از هيچکس هيچ چيز قبول نمي کرد و هر چه داشت انفاق مي نمود، در نهايت ناداري و تهيدستي درگذشت. چنين گفته اند که به هنگام مرگ مخارج کفن و دفن نداشت. درگذشت او در اول محرم سال 632 هجري در بغداد اتفاق افتاده است.

از تأليف هاي او عوارف المعارف از کتابهاي مستند و معتمد بزرگان صوفيه است و چنين گفته اند که اين کتاب را در مکه تأليف کرده است.  ديگر از کتابهاي منسوب به او کتاب المعتقد، جذب القلوب الي مواصلةالمحبوب، اعلام الهدي في عقيدة ارباب التقي و رشف النصايح است. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 20:5  توسط پیمان  |